14 ก.ย. 2023 เวลา 09:08 • ปรัชญา
อาจจะจริงในบางมุมที่มนุษย์มอง แต่ถ้าเรามองเราว่าชีวิตนกก็เปลี่ยนไปจากเดิมเหมือนกัน เมื่อก่อนอยากบินไปไหนก็ได้ โลกปัจจุบันมีคนนิยมเลี้ยงไว้ในกรง การล่านกจากยิงธนูเป็นปืน จากเดิมต้องเกาะต้นไม้ตอนนี้ก็เกาะสายไฟ พื้นป่าจากเดิมมีเยอะตอนนี้ก็น้อนลงไปมาก อิสรภาพอาจไม่ได้มาจากการอยากบินไปไหนก็ได้อย่างเดียว สุดท้ายนี้เราก็ไม่ใช่นก ก็ไม่มีทางรู้ความจริงทุกอย่างทั้งหหมด
โฆษณา