ท้องทะเลกว้างใหญ่ไพศาล เต็มไปด้วยสิ่งมีชีวิตมากมาย ทั้งพืชและสัตว์ แต่ละชนิดต่างก็มีเอกลักษณ์และความสวยงามเป็นของตนเอง แต่ท่ามกลางความสวยงามนั้น กลับแฝงไปด้วยอันตรายที่อาจคร่าชีวิตมนุษย์ได้ นั่นคือ ปลามีพิษ
ปลามีพิษแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ ปลาที่มีพิษจากการบริโภคและปลาที่มีพิษจากการสัมผัส ปลาทั้งสองกลุ่มนี้ต่างมีพิษที่แตกต่างกัน พิษของปลาที่มีพิษจากการบริโภคมักเป็นสารประกอบที่มีชื่อว่า เทโทรโดท็อกซิน ซึ่งเป็นสารพิษที่ทำลายระบบประสาทและกล้ามเนื้อ พิษของปลาที่มีพิษจากการสัมผัสมักเป็นสารประกอบที่มีชื่อว่า ซีกัวทอกซิน ซึ่งเป็นสารพิษที่ทำลายระบบประสาท
กลุ่มปลาที่มีพิษจากการบริโภค เป็นปลาที่สะสมพิษอยู่ในเนื้อและอวัยวะภายใน พิษของปลากลุ่มนี้มักเป็นสารประกอบที่มีชื่อว่า เทโทรโดท็อกซิน (tetrodotoxin) ซึ่งเป็นสารพิษที่ทำลายระบบประสาทและกล้ามเนื้อ อาการที่พบหลังจากรับประทานปลาที่มีพิษกลุ่มนี้ ได้แก่ ชาที่ริมฝีปาก ลิ้นและคอ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดกล้ามเนื้อ หายใจลำบาก และอาจเสียชีวิตได้
✎ ปลาที่มีพิษจากการบริโภค ได้แก่
⍟ ปลาปักเป้า
⍟ ปลากะรังหัวโขน
⍟ ปลาสิงโต
⍟ ปลาขี้ตังเป็ด
⍟ ปลานกแก้ว
⍟ ปลาแมงป่อง
⍟ ปลาไหลมอเรย์
กลุ่มปลาที่มีพิษจากการสัมผัส เป็นปลาที่มีเงี่ยงพิษหรือก้านครีบแข็ง พิษของปลากลุ่มนี้มักเป็นสารประกอบที่มีชื่อว่า ซีกัวทอกซิน (ciguatoxin) ซึ่งเป็นสารพิษที่ทำลายระบบประสาท อาการที่พบหลังจากสัมผัสปลาที่มีพิษกลุ่มนี้ ได้แก่ ปวดบวมบริเวณที่ถูกตำหรือแทง ชาที่ริมฝีปาก ลิ้นและคอ คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ปวดกล้ามเนื้อ หายใจลำบาก และอาจเสียชีวิตได้
✎ ปลาที่มีพิษจากการสัมผัส ได้แก่
⍟ ปลากระเบน
⍟ ปลาดุกทะเล
⍟ ปลากดทะเล
⍟ ปลาหิน
⍟ ปลาแมงป่อง
✎ วิธีป้องกันอันตรายจากปลามีพิษ
✰ หลีกเลี่ยงการสัมผัสปลาที่มีเงี่ยงพิษหรือก้านครีบแข็ง หากจำเป็นต้องสัมผัสให้สวมถุงมือและรองเท้าบูทยาง
✰ ระมัดระวังในการรับประทานอาหารทะเล หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารทะเลจากแหล่งที่ไม่รู้จัก
✰ หากรับประทานปลาที่มีพิษควรรีบไปพบแพทย์ทันที
✎ ความรู้เพิ่มเติม
✰ ปลาปักเป้าเป็นปลาที่มีพิษร้ายแรงที่สุดในโลก พิษของปลาปักเป้าสามารถฆ่าคนได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง
✰ พิษของปลามีพิษสามารถทำลายระบบประสาทและกล้ามเนื้อได้ อาการที่พบหลังจากได้รับ✰พิษอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับปริมาณพิษที่ได้รับ
✰ ไม่มียาแก้พิษสำหรับพิษของปลามีพิษ การบำบัดมักมุ่งเน้นไปที่การรักษาอาการและบรรเทาความเจ็บปวด
ปลามีพิษเป็นอันตรายต่อมนุษย์ หากไม่ระมัดระวังอาจทำให้เสียชีวิตได้ สิ่งสำคัญคือต้องระมัดระวังในการสัมผัสปลาที่มีพิษหรือรับประทานอาหารทะเลจากแหล่งที่ไม่รู้จัก
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 4
    โฆษณา