16 ก.ย. 2023 เวลา 13:00 • การศึกษา

มนุษย์ต่างดาว เรื่องแหกตาหรือมีมาช้านาน

สำหรับคำถามเรื่องมนุษย์ต่างดาว ขึ้นอยู่กับว่าเรานิยาม "มนุษย์ต่างดาว" อย่างไร หากเรานิยามว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่นอกโลก ก็เป็นไปได้ว่ามนุษย์ต่างดาวเริ่มมีปรากฏตัวมาตั้งแต่กำเนิดของเอกภพเมื่อประมาณ 13.8 พันล้านปีก่อน เพราะเอกภพมีขนาดใหญ่และเก่าแก่มาก ย่อมมีโอกาสที่จะมีดาวเคราะห์ที่เอื้อต่อการเกิดสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นได้หลายแห่ง
อย่างไรก็ตาม หากเรานิยาม "มนุษย์ต่างดาว" ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง ก็เป็นไปได้ว่ามนุษย์ต่างดาวเริ่มมีปรากฏตัวเมื่อไม่นานมานี้ เพราะสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาต้องอาศัยสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและเวลาในการพัฒนา เป็นไปได้ว่ามนุษย์ต่างดาวอาจพัฒนาอารยธรรมขั้นสูงขึ้นบนดาวเคราะห์ดวงอื่นมาก่อนโลกของเรา แต่อาจสูญพันธุ์ไปก่อนที่โลกจะก่อตัวขึ้น หรืออาจเพิ่งพัฒนาอารยธรรมขั้นสูงขึ้นมาเมื่อไม่นานนี้
การพบเห็นวัตถุบินที่ไม่สามารถระบุได้ (Unidentified Flying Object: UFO) หลายครั้งในประวัติศาสตร์ ทำให้เกิดการคาดเดากันว่ามนุษย์ต่างดาวอาจได้เดินทางมาเยือนโลกแล้ว แต่หลักฐานที่ชัดเจนยังไม่เป็นที่ยอมรับของวิทยาศาสตร์
ดังนั้น คำถามที่ว่ามนุษย์ต่างดาวเริ่มมีปรากฏตัวตั้งแต่ตอนไหน จึงยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจน ขึ้นอยู่กับว่าเรานิยาม "มนุษย์ต่างดาว" อย่างไร และขึ้นอยู่กับหลักฐานที่เราสามารถรวบรวมได้ในอนาคต
ตามรายงานขององค์การนาซา ระบุว่า จากการสำรวจดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะของเรา พบว่ามีดาวเคราะห์หลายดวงที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเกิดสิ่งมีชีวิต เช่น มีน้ำและบรรยากาศที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนว่าบนดาวเคราะห์ดวงเหล่านั้นมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่หรือไม่
นอกจากนี้ จากการสำรวจอวกาศของมนุษย์ พบว่ามีกาแล็กซีในเอกภพของเราประมาณ 2 ล้านล้านกาแล็กซี และแต่ละกาแล็กซีมีดาวฤกษ์ประมาณ 100-400 พันล้านดวง หมายความว่า บนดาวเคราะห์ดวงใดดวงหนึ่งอาจมีสิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่
ดังนั้น เป็นไปได้ว่ามนุษย์ต่างดาวอาจได้ปรากฏตัวขึ้นแล้วในจักรวาลของเรา แต่เราอาจยังไม่สามารถค้นพบพวกเขาได้ เนื่องจากระยะทางที่ไกลและเทคโนโลยีของเรายังไม่เพียงพอ
โฆษณา