การหักภาษี ณ ที่จ่าย เป็นหน้าที่ของผู้จ่ายเงินได้ ซึ่งต้องหัก เมื่อมีการจ่ายเงิน และต้องนำส่งภาษี พร้อมยื่นแบบแสดงรายการให้ถูกต้อง ซึ่งอัตราภาษี หัก ณ ที่จ่าย มีอัตราที่แตกต่างกันตามลักษณะของการจ่ายเงินได้ เช่น รับจ้างทั่วไป 3% ค่าเช่า 5% ค่าขนส่ง 1% ซึ่งรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้าง ติดตามได้ที่คลิปนี้
2 ถูกใจ
1 แชร์
261 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา