ไม่..จำเป็น
ต้องอยู่..ที่
❝ พระ ❞
❝ ธรรมะ ❞
ไม่..จำเป็น
ต้องอยู่..ใน
❝ คัมภีร์ ❞
❝ คนดี ❞
มี..
❝ ศีล ❞
มี..
❝ ธรรม ❞
❝ คิดทำ ❞
การใด..
ย่อม..
❝ เจริญ รุ่งเรือง สำเร็จผล ❞
ทุกประการ..
#คำคม
#แง่คิด
#คติธรรม
#คิดดีมีสุข
#𝙆𝙞𝙙𝘿𝙚𝙚𝙈𝙚𝙎𝙤𝙤𝙠
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา