หาก..ใช้..
❝ ธรรม ❞
ล่องผ่าน..
จึง..ได้พบ
❝ ฝากฝั่ง ❞
ของ..
❝ ความสุข ❞
❝ ทะเลทุกข์ ❞
หาก..ใช้..
❝ อารมณ์ ความนึกคิด ❞
แล่นไป..ไม่นาน..!
ย่อม..ถูก
❝ มรสุม คลื่นลม ❞
แห่ง..
❝ กิเลส ตัณหา ความทยานอยาก ❞
ทำให้..
❝ อับปาง จมลง ❞
ไปสู่..
❝ กระแสธาร ❞
ของ..
❝ ความทุกข์ ❞
ที่..
❝ ดำรงอยู่ ❞
อย่าง..ไม่มี
❝ ความสิ้นสุด ❞
#คำคม
#แง่คิด
#คติธรรม
#คิดดีมีสุข
#𝙆𝙞𝙙𝘿𝙚𝙚𝙈𝙚𝙎𝙤𝙤𝙠
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา