19 ก.ย. 2023 เวลา 00:00 • หุ้น & เศรษฐกิจ

ปิดช่อง 'เศรษฐี' เลี่ยงภาษีสรรพากรให้นำเงินได้ตปท. คำนวณภาษีทุกปี

กรมสรรพากรออกประกาศฉบับล่าสุด เตรียมเก็บภาษีเงินได้จากการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งการจัดเก็บภาษีเงินได้ คือ เงินได้ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ เมื่อนำกลับเข้าประเทศไม่ว่าจะเป็นปีไหนก็ตาม ต้องนำมาคำนวณภาระภาษีในประเทศ เดิมกฎหมายกำหนดว่าผู้มีเงินได้ในต่างประเทศในปีใด หากนำเข้ามาในประเทศในปีนั้น จะต้องนำมาคำนวณภาระภาษี แต่หากนำเข้ามาในปีถัดไป หรือ ปีต่อๆไป จะไม่มีภาระภาษี ซึ่งทำให้กลายเป็นช่องโหว่ ทำให้เกิดการหลีกเลี่ยงภาษี โดยเฉพาะในกลุ่มเศรษฐีในไทย
โฆษณา