18 ก.ย. 2023 เวลา 12:30 • ประวัติศาสตร์

คิดแบบยิว ทำไมคนอิสราเอลมันสมองเพชร

Albert Einstein ผู้คิดค้นทฤษฎีสัมพัทธภาพ
Karl Marx เจ้าพ่อลัทธิสังคมนิยม
Mark Zuckerberg ผู้ให้กำเนิด Facebook
บุคคลผู้สั่นสะเทือนโลกเหล่านี้มีจุดร่วมที่สำคัญคือ พวกเขาสืบเชื้อสายจากคนยิว ชนชาติที่ขึ้นชื่อว่ามีมันสมองระดับเพชร อยู่เบื้องหลังการคิดค้นนวัตกรรมเปลี่ยนโลก สร้างอิทธิพลทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างมหาศาล
เพราะอะไรคนยิวถึงได้ชื่อว่าเก่งกาจ มีสมองที่เป็นเลิศยิ่งกว่าชนชาติไหนๆ ติดตามเรื่องราวทั้งหมดได้ใน Global Economic Background เอพิโสดนี้
โฆษณา