มี..
❝ ที่มา ที่ไป ❞
มาจาก..
❝ อภิชฌา ❞
คือ..
❝ โลภะ ❞
ของ..
❝ ความยินดี ❞
และ..
❝ โทมนัส ❞
เป็น..
❝ โทสะ ❞
ของ..
❝ ความยินร้าย ❞
 
ที่..
❝ แอบแฝง ❞
อยู่ใน..
❝ อารมณ์ ความรู้สึก นึกคิด ❞
ของ..
❝ มนุษย์ ปุถุชน ❞
ที่ไม่..รู้จัก
❝ สำรวม ❞
❝ หู ตา จมูก ลิ้น กาย ใจ อารมณ์ ❞
ของ..
❝ ตนเอง ❞
ด้วย..เหตุนี้ !
❝ ชีวิต จิตใจ ❞
ของ..
❝ ผู้คน..ทั้งหลาย ❞
จึง..
❝ มากล้น ❞
ไปด้วย..
❝ ความกลัดกลุ้ม เป็นทุกข์ ❞
ไม่รู้..
❝ จักจบ จักสิ้น ❞
เสียที..!
#คำคม
#แง่คิด
#คติธรรม
#คิดดีมีสุข
#𝙆𝙞𝙙𝘿𝙚𝙚𝙈𝙚𝙎𝙤𝙤𝙠
3 ถูกใจ
1 แชร์
116 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 3
    โฆษณา