ปัจจุบันที่เป็นอยู่นั้นจริงที่สุดแล้วค่ะ อดีตเกิดขึ้นแล้ว อนาคตยังไม่มาถึง ปัจจุบันขณะ คือตอนนี้เรารับรู้ถึงการมีอยู่ของตัวเองมั้ยคะ เราหายใจอยู่ก็จริง แต่เรารู้ถึงลมหายใจบ้างมั้ยคะ หรือนั่งอยู่ปกติเลย ขา เท้า เราอยู่อย่างไร นั่งก้นติดเบาะ เท้าติดพื้นมั้ย ปัจจุบันก็คือแบบนั้นในความคิดเราค่ะ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา