19 ก.ย. 2023 เวลา 06:42 • ธุรกิจ

ขนส่งสินค้ารถยนต์ทางทะเลต้องติดฉลากคลาส 9 ด้วยเหรอ?

รถยนต์ถูกจัดเป็นสินค้าอันตรายในการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศ โดยถูกจำแนกเป็น UN 3166, VEHICLE, FLAMMABLE LIQUID POWERED, Class 9 หรือ UN 3166, VEHICLE, FLAMMABLE GAS POWERED, Class 9 แล้วแต่กรณี (รวมไปถึงรถยนต์แบบ hybrid และ Fuel cell ด้วย) สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า (BEV) จะจำแนกเป็น UN 3171, BATTERY-POWERED VEHICLE, Class 9
ทั้ง UN 3166 และ UN 3171 จะมีข้อยกเว้นและข้อปฏิบัติพิเศษสำหรับการขนส่งทางทะเลระหว่างประเทศตาม Special Provision 961 และ 962 ซึ่งใน Special Provision 962 มีการระบุถึงข้อยกเว้นในการแสดงเครื่องหมาย ฉลาก และป้ายไว้ว่า
The provisions of this code relevant to marking, labelling, placarding and marine pollutants shall not apply.
SP962 , IMDG Code (Amendment 41-22) 2022 Edition, page 224
สรุปได้ว่า การขนส่งรถยนต์โดยใช้ตู้สินค้าที่แม้จะถูกจำแนกเป็นสินค้าอันตรายในการขนส่งทางทะเล ก็ไม่ต้องติดป้าย (Placards) Class 9 ที่ตู้สินค้าแต่อย่างใด
โฆษณา