คือ..การ
❝ เปลี่ยนแปลง แก้ไข ❞
ให้..
❝ สามัญสำนึก ❞
และ..
❝ ความรู้สึก นึกคิด ❞
ภายใน..
❝ จิตใจ ❞
ของ..ตน !
❝ ดำรง ❞
อยู่บน..
❝ ความเที่ยงตรง ❞
❝ ปฏิบัติธรรม ❞
คือ..การ
❝ ฝึกฝน ปรับปรุง ❞
ให้..
❝ พฤตินิสัย ❞
และ..
❝ ความเคยชิน ❞
ภายใน..
❝ ชีวิต ❞
ของ..ตน !
❝ ดำเนิน ❞
อยู่ใน..
❝ ครรลอง คลองธรรม ❞
❝ ความดี ❞
ทั้งหลาย..
❝ ความชอบ ❞
ทั้งปวง..
หาก..
❝ ธำรง ❞
ไว้ซึ่ง..
❝ ธรรม ❞
ยิ่ง..
❝ ทำ ❞
ก็..ยิ่ง..
❝ เจริญ ❞
#คำคม
#แง่คิด
#คติธรรม
#คิดดีมีสุข
#𝙆𝙞𝙙𝘿𝙚𝙚𝙈𝙚𝙎𝙤𝙤𝙠
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา