ขึ้นอยู่กับนโยบายการจ่ายปันผลของแต่ละบริษัท โดยบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่ในไทยจะจ่ายปันผลปีละ 2 ครั้ง คือปันผลประจำปี (จ่ายหลังรอบระยะเวลาบัญชี) และปันผลระหว่างกาล (จ่ายหลังผลประกอบการครึ่งปีแรก) แต่ก็มีบางบริษัทท... ดูเพิ่มเติม
2 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา