สำหรับความเข้าใจของเรา
* ตัวเราที่เข้าใจว่าเป็นเรา
ประกอบด้วย กาย และ จิต
* เมื่อเราเกิด
เราได้กายและจิตที่อยู่ด้วยกันตั้งแต่เกิด
เติบโตขึ้นพร้อมกัน
* เมื่อเราตาย
เราทิ้งกายไว้บนโลก
เหลือเพียงจิตเดินทางต่อ
โดยที่เราบันทึกทุกอย่างที่ได้ทำไว้ในชีวิตลงที่จิต
* จุดหมายของจิตที่เดินทางต่อนั้น
ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำไว้ตลอดชีวิต
และจิตสุดท้ายก่อนกายแตกดับ
ซึ่งอาจส่งเราไปเกิดเป็นเดรัจฉาน
เทวดา เปรต หรือมนุษย์อีกครั้งก็ได้
เราเรียกสิ่งที่ทำไว้ตลอดชีวิตนี้ว่า “กรรม”
* เมื่อจิตได้ไปอยู่ในที่ใหม่
จะเป็นเดรัจฉาน เทวดา เปรต หรือมนุษย์ก็ตาม
ทุกสิ่งก็เป็นไปตามกฎธรรมชาติ
คือมีเกิด และดับ หรือสิ้นสุดลง
และจิตต้องออกเดินทางอีกครั้ง
รอบแล้ว รอบเล่า
เราเรียกสิ่งนี้ว่า “เวียนว่าย ตายเกิด”
* ทุกครั้งที่เกิด เพื่อที่จะตาย
เราต้องผ่านความทุกข์นานาชนิด
หลักของพุทธที่พระพุทธองค์ทรงสอน
คือการดับทุกข์อย่างสิ้นเชิง
ไม่เหลือทุกข์อีกเลย
นั่นคือ
การออกจากวงกลมแห่งการเกิดดับที่ไม่รู้จบ
หรือที่เรียกว่า”สังสารวัฏ”
เพื่อที่จะไม่ต้องทุกข์อีกต่อไป
จึงน่าจะเป็นที่มาของการไม่อยากเวียนว่ายตายเกิดของผู้คน
* ส่วนความหมายของไม่ได้ผุดได้เกิด
น่าจะหมายถึง
จิตที่ถูกดึงตกไปอยู่ในภพภูมิเบื้องต่ำ
จนไม่สามารถแม้จะขึ้นมาเป็นเดรัจฉาน
มนุษย์หรือเทวดาได้นะคะ
ลองอ่านบทความด้านบนดูนะคะ น่าจะเห็นภาพชัดขึ้นค่ะ
6 ถูกใจ
1 แชร์
1.5K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 6
    โฆษณา