20 ก.ย. 2023 เวลา 22:49 • ปรัชญา

. จง ! มอง..

❝ ทุกข์ ปัญหา ❞
ด้วย..
❝ สติ ปัญญา ❞
แล้ว..
❝ ทุกข์ ปัญหา ❞
เหล่านั้น..
ก็จะ..
ไม่ใช่ !
❝ ทุกข์ ปัญหา ❞
อีก..
ต่อไป.
#คำคม
#แง่คิด
#คติธรรม
#คิดดีมีสุข
#𝙆𝙞𝙙𝘿𝙚𝙚𝙈𝙚𝙎𝙤𝙤𝙠
โฆษณา