"ปฏิเสธไปแล้ว แต่เค้าก็ยังมาทำเหมือนเดิม" เพราะอะไรคะ? เขาไม่ยอมรับในการปฏิเสธของเรา? เขาทำใจไม่ได้? หรือเรากำลังทำอะไรให้เขารู้สึกสับสนจนเดินหน้าต่ออย่างมีความหวัง? เริ่มต้นเลยคือ เราต้องหนักแน่นในคำตอบที่เคยปฏิเสธไป หากไม่ดีขึ้นก็เว้นระยะห่างออกมา หรือก็หายไปเลยค่ะ
98 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา