21 ก.ย. 2023 เวลา 22:43 • ปรัชญา

❝ หลายคน ❞

ออก..
❝ ตามหา ❞
ความ..
❝ มั่นคง แน่นอน ❞
ให้..กับ
❝ ชีวิต ❞
 
จน..
❝ ลืม ❞
ไปว่า..
❝ ชีวิต ❞
มัน..
❝ ตั้งอยู่ ❞
บน..
❝ ความไม่นอน ❞
#คำคม
#แง่คิด
#คติธรรม
#คิดดีมีสุข
#𝙆𝙞𝙙𝘿𝙚𝙚𝙈𝙚𝙎𝙤𝙤𝙠
โฆษณา