เท่าที่เห็นคนที่จะได้รับการชื่นชม คือคนที่ได้ทำอะไรเพื่อคนอื่นนะคะ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา