22 ก.ย. 2023 เวลา 15:44
หากเป็นเรื่องคิดเล็กคิดน้อย หมายถึงตัวเรานั้น"คาดหวัง"กับสิ่งรอบข้างหรือเป้าหมายอย่างมาก ในแง่ของการทำให้สิ่ง ๆ นั้นดู Perfect ถูกใจ รู้สึกดี ไม่ว่าจะเป็นความมีระเบียบ ความเพรียบพร้อม ว่าจะต้องเป็นไปตามที่ตนคาดหวังทุกประการอยู่เสมอ... อ่านต่อ
โฆษณา