23 ก.ย. 2023 เวลา 08:05 • ครอบครัว & เด็ก

เช็คสัญญานเตือน การทารุณกรรมในเด็ก

จากเรื่องราวของพ่อจอมโหด ที่ฆ่าลูกฝังปูนที่กำลังเป็นข่าวในตอนนี้ เรา Psycholism จึงอยากพูดถึงประเด็นการทำร้ายร่างกายเด็กและความรุนแรงในครอบครัว ที่ส่งผลทั้งต่อตัวเด็กเองและสังคม
การที่เด็กต้องเผชิญหน้ากับความรุนแรงทั้งทางร่างกาย อารมณ์ หรือเพศนั้นล้วนก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อพัฒนาการเด็กในทุกมิติ ทั้งยังมีงานวิจัยที่พบว่าเด็กที่ถูกกระทำความรุนแรงมีแนวโน้มโตขึ้นไปเป็นผู้กระทำรุนแรงเองมากกว่าเด็กที่ไม่เคยถูกกระทำรุนแรงอีกด้วย
จากสถิติข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขไทยในปี 2017 พบว่า ใน 1 ปีมีเด็กจำนวนกว่า 9,000 คน (เทียบเป็น 25 คนต่อวัน) ถูกส่งเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล เนื่องจากโดนผู้ใหญ่ทำร้ายและส่วนมากเป็นเคสที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศ
และยังพบอีกว่า เมื่อเด็กต้องเจอกับการล่วงละเมิด มันยังเป็นเรื่องยากที่เด็กจะขอความช่วยเหลือจากคนรอบข้างได้ เพราะพวกเขามักไม่รู้วิธีการ หรือในหลายกรณีเด็กไม่รู้ด้วยซ้ำว่าพวกเขากำลังถูกกระทำรุนแรงอยู่
ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ในครอบครัวที่จะต้องสอนและคอยสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับเด็กที่อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงการถูกล่วงละเมิดในรูปแบบต่าง ๆ
🔎สัญญาณการถูกล่วงละเมิดที่เราสามารถสังเกตได้
1.) พฤติกรรมหรือนิสัยเปลี่ยนไปโดยไม่รู้สาเหตุ
2.) การแยกตัว
3.) ดูกังวล ตื่นกลัว
4.) มีอารมณ์ที่รุนแรงมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน
5.) ไม่ค่อยมีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่น ไม่มีเพื่อน
6.) หวาดกลัวพ่อแม่ มีความสัมพันธ์ที่ไม่ดี
7.) หลีกเลี่ยงการเจอผู้อื่นหรือหนีออกจากบ้าน
8.) ใส่เสื้อผ้าที่ปกปิดร่างกายอยู่เสมอ
อย่างไรก็ตามการที่เด็กมีสัญญาณเหล่านี้อาจไม่ได้หมายถึงการถูกล่วงละเมิดหรือทำร้ายร่างกายเสมอไป แต่อย่างน้อยสัญญาณเหล่านี้จะเป็นจุดเริ่มต้นให้ผู้ใหญ่สามารถเข้าไปพูดคุย รับฟัง และช่วยประเมินสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กได้
หากคุณพบเห็นหรือรู้สึกไม่แน่ใจว่า เด็กในครอบครัวหรือชุมชนของเรากำลังถูกล่วงละเมิดหรือเผชิญกับความรุนแรงในครอบครัวอยู่หรือไม่ คุณสามารถติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอคำปรึกษาได้ ดังนี้
📞 มูลนิธิสายเด็ก 1387
📞 มูลนิธิศูนย์พิทักษ์สิทธิเด็ก 02-412-1196
📞 ศูนย์ช่วยเหลือสังคม 1300
📞 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัด
โฆษณา