ขึ้นชื่อว่าแสงสว่างแล้ว ถึงแม้จะเป็นดวงอาทิตย์เป็นต้น ก็ย่อมส่องแสงเพียงอย่างเดียวเท่านั้น คือย่อมกำจัดความมืดอันเป็นปัจจุบันเท่านั้น
ส่วนปัญญาย่อมสามารถเพื่อทำโลกธาตุทั้งหมดทั้งสิ้นสามารถให้เรืองรองด้วยแสงสว่างอันประเสริฐ หาสิ่งอื่นเสมอมิได้
ทั้งย่อมกำจัดความมืดอันปกปิดทุกอย่างได้ด้วย ต่อให้ใครนำสิ่งไรมามุงบังปกคลุมไว้ ปัญญาก็ยังสามารถวินิจฉัยสอดส่องได้ถึง แสงสว่างใดๆ จึงสู้แสงแห่งปัญญามีได้เลย
#สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา