บ้านปิ่นเกล้า
มีเยอะครับถ้าเราใช้คนให้ถูกกับงาน แต่มีข้อปลีกย่อยอีกมากมายที่จะมาเป็นตัวแปรงในการทำงานนั้นๆก็คือ รายได้ cover ไหม ? เวลาตรงกับที่ต้องการไหม ? การเดินทาง ? และสำคัญที่สุดคืออย่าเลือกงานถ้าเราไม่มีอะไรต่อรองหรือเป็นจุดเด่นครับ
โฆษณา