❝ ส่องแสง ❞
ได้..เพราะมี
❝ ไฟ ❞
❝ ใจ ❞
❝ สว่างไสว ❞
ได้..เพราะมี
❝ ธรรม ❞
--------
❝ 𝘾𝙖𝙣𝙙𝙚𝙡 ❞
𝘤𝘢𝘯..
❝ 𝙎𝙝𝙞𝙣𝙚 ❞
𝘉𝘦𝘤𝘢𝘶𝘴𝘦..𝘰𝘧
❝ 𝙁𝙞𝙧𝙚 ❞
❝ 𝙃𝙚𝙖𝙧𝙩 ❞
𝘤𝘢𝘯 𝘣𝘦
❝ 𝘽𝙧𝙞𝙜𝙝𝙩 ❞
𝘉𝘦𝘤𝘢𝘶𝘴𝘦..𝘰𝘧
❝ 𝘿𝙝𝙖𝙢𝙢𝙖 ❞
#คำคม
#แง่คิด
#คติธรรม
#คิดดีมีสุข
#𝙆𝙞𝙙𝘿𝙚𝙚𝙈𝙚𝙎𝙤𝙤𝙠
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา