ใช้..
❝ เวลา ❞
ทั้ง..
❝ ชีวิต ❞
ในการ..
❝ แสวงหา ❞
ความ..
❝ สุข ❞
ให้กับ..
❝ ตน ❞
5
แต่ ! จะมี..
❝ สัก..กี่คน ❞
ที่..
❝ ดิ้นรน แสวงหา ❞
การ..
❝ หลุดพ้น ❞
ออกจาก..
❝ กองทุกข์ ❞
10
#แง่คิด
#คำคม
#คติธรรม
#คิดดีมีสุข
#𝙆𝙞𝙙𝘿𝙚𝙚𝙈𝙚𝙎𝙤𝙤𝙠
1
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา