การสำรวจอวกาศเป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อมนุษย์และการค้นพบทางวิทยาศาสตร์มากว่าหลายร้อยปีแล้ว มนุษย์มีความกระหายใคร่รู้ในความน่าพิศวงของห้วงอวกาศที่เหมือนไม่มีที่สิ้นสุด เห็นได้จากการที่เราพัฒนาวิชาดาราศาสตร์และส่งยานอวกาศออกไปสำรวจนอกโลกอย่างต่อเนื่อง การสำรวจอวกาศอันไกลโพ้นทำให้เราเข้าใจการดำรงอยู่ของจักรวาลมากยิ่งขึ้น และยังส่งผลให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของมนุษย์บนโลก
ผลงานวิจัยชิ้นล่าสุดของเรา “การคาดการณ์อนาคตการสำรวจอวกาศในปี 2060” เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันและสัญญาณการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกี่ยวกับการสำรวจอวกาศ และได้บ่งชี้แนวโน้มและปัจจัยความไม่แน่นอนทั้งหลายที่ทำให้เราสามารถคาดการณ์อนาคตการสำรวจอวกาศในปี 2060 ออกเป็นฉากทัศน์ในรูปแบบต่างๆ รายงานนี้ยังได้สรุปคำแนะนำและข้อควรปฏิบัติสำหรับภาครัฐ เอกชน และปัจเจกบุคคลในการสร้างอิมแพคที่มากยิ่งขึ้นต่อการสำรวจอวกาศในอนาคต
ก่อนที่เราจะพาไปสำรวจผลลัพธ์ของงานวิจัย เราอยากชวนทุกคนย้อนกลับไปมองประวัติศาสตร์การสำรวจอวกาศที่ผ่านมา เพื่อตระหนักว่าเราต้องใช้ความพยายามมากเพียงใดในการค้นพบสิ่งใหม่ๆ และขยายขอบเขตความเข้าใจที่เรามีต่อจักรวาล ถึงแม้ว่าเหตุการณ์แรกๆจะเริ่มขึ้นเมื่อหลายร้อยปีมาแล้ว แต่ความเคลื่อนไหวที่สำคัญที่สุดนั้นอาจเกิดขึ้นในปี 1969 เมื่อสหรัฐอเมริกาส่งยานอพอลโล 11 ไปสำรวจดวงจันทร์ได้สำเร็จ ช่วงเวลาการสำรวจอวกาศของมนุษย์หลังจากนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 3 ช่วงคือ
อวกาศ = อำนาจ
เมื่อความรู้ทางวิทยาศาสตร์และธรรมชาติก่อให้เกิดอำนาจจากการพัฒนาเครื่องมือและวิศวกรรมที่ใช้ในการเดินทางล่าอาณานิคมในยุคจักรวรรดิ การสำรวจอวกาศในยุคแรกก็อาจเปรียบได้กับการล่าอาณานิคมนั่นเอง
เมื่อสหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตต่างแข่งขันกันในการสำรวจอวกาศหลังจากสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ทั้งสองประเทศต่างมุ่งมั่นที่จะส่งดาวเทียมสังเคราะห์ดวงแรกและมนุษย์คนแรกออกไปในอวกาศ และส่งมนุษย์คนแรกไปสำรวจดวงจันทร์ การไขว่คว้าหาอำนาจคือแรงขับเคลื่อนหลักที่ทำให้เกิดความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีการสร้างจรวดที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบิน (Aeronautics Rocketry Technology) คอมพิวเตอร์ยุคใหม่ หรือวิศวกรรมความแม่นยำ (Precision Engineering)
อวกาศ = วัฒนธรรม
กลุ่มคนที่ได้ไปสำรวจอวกาศนั้นมีจำนวนมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดตั้งแต่มีการพัฒนากระสวยอวกาศขึ้น อวกาศกลายเป็นหัวข้อที่ถูกพูดถึงในชีวิตประจำวัน ภาพยนตร์และสารคดีมากมายบอกเล่าเรื่องราวการใช้ชีวิตในอวกาศ อวกาศกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมป๊อป สร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่อยากเข้ามามีส่วนร่วมในการสำรวจอวกาศเพิ่มมากขึ้น
อวกาศ = โอกาส
เมื่ออวกาศสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น ก็ได้เปิดโอกาสที่น่าตื่นเต้นให้กับสตาร์ทอัพ ภาคธุรกิจ และนักเรียนศึกษาได้มีส่วนร่วม ถึงแม้ว่าการเดินทางไปยังอวกาศจะยังจำกัดอยู่ที่กลุ่มคนบางกลุ่ม แต่การส่งสัมภาระไปในอวกาศที่มีค่าใช้จ่ายลดลงอย่างมากนั้นก็ทำให้เรามองเห็นความเป็นไปได้และไอเดียใหม่ๆ ซึ่งทำให้องค์กรด้านอวกาศของนานาชาติหันมาให้ความสำคัญกับการทำให้อวกาศเข้าถึงได้เป็นอันดับแรก
คุณชอบการสำรวจอวกาศยุคไหนมากที่สุด บอกเราในคอมเม้นท์ได้เลย
อยากรู้จักเรามากขึ้น คลิก www.futuretaleslab.com และ https://www.facebook.com/FutureTalesLABbyMQDC
#FutureTalesLAB #Spaceth #FuturePossible #FutureofSpace #SpaceExploration #WellBeing #MQDC
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 6
    โฆษณา