❝ โอบอุ้ม จมปัก ❞
อยู่กับ..
❝ อดีต ❞
และ..
❝ ความทุกข์ ❞
แล้ว..จะ เอา
❝ เวลา ❞
และ
❝ มือข้างไหน ❞
ไป..
❝ ไขว่คว้า แสวงหา ❞
❝ ความสุข ❞
ทั้งหลาย..
ใน..
❝ โลกนี้ ❞
มาไว้..กับ
❝ ตัว ❞
#คำคม
#แง่คิด
#คติธรรม
#คิดดีมีสุข
#𝙆𝙞𝙙𝘿𝙚𝙚𝙈𝙚𝙎𝙤𝙤𝙠
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 1
    โฆษณา