26 ก.ย. 2023 เวลา 03:51 • หุ้น & เศรษฐกิจ
PROSPECT REIT MANAGEMENT CO., LTD.

6 ความแตกต่างเบื้องต้น ของ REIT, Real Estate Token, และ Investment Property (IP)

🕰 ในอดีตการลงทุนอสังหาริมทรัพย์มีเพียงการพัฒนาดินรกร้างให้กลายเป็นโครงการอสังหาริมทรัพย์มูลค่าสูง ซึ่งมีแค่ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้นที่เข้าถึงได้ เพราะต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก แต่ในปัจจุบันนักลงทุนรายย่อยทั่วไปก็สามารถเข้าถึงการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ได้ ผ่านอสังหาริมทรัพย์รูปแบบใหม่ๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาในช่วงหลัง
📌 ไม่ว่าจะเป็น “ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ หรือ REIT” เป็นกองทรัพย์สิน ที่ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มูลค่าสูง นักลงทุนสามารถร่วมลงทุนได้ผ่านการลงทุนในหน่วยทรัสต์ สามารถซื้อขายหน่วยทรัสตได้ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น PROSPECT REIT ที่มีทรัพย์สินเป็นโครงการโรงงานและคลังสินค้าให้เช่า ตั้งอยู่ในทำเลศักยภาพ ผลการดำเนินงานดี มีการจ่ายผลตอบแทนให้นักลงทุนได้ดีและสม่ำเสมอ
👩‍💼 REIT จะมี REIT Manager หรือ ผู้จัดการกองทรัสต์ ที่มีประสบการณ์สูงเป็นผู้บริหารจัดการ นำทรัพย์สินไปจัดหาผลประโยชน์ ส่งต่อผลตอบแทนให้นักลงทุนอย่างสม่ำเสมอ นักลงทุนเริ่มลงทุนได้ง่ายไม่ต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก เป็นข้อดีของการลงทุนใน REIT
💰 หรือการลงทุนใน Real Estate Token ซึ่งเป็นการลงทุนในสัญญากระแสเงินสดรับของโครงการอสังหาริมทรัพย์ประเภทต่างๆ ผ่านหน่วย Token นอกจากนี้ยังมีการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ประเภท Investment Property (IP) ตอบโจทย์นักลงทุนที่ต้องการมีสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็นโฉนดห้องชุดโดยตรง
พรอสเพค รีท แมเนจเมนท์ จะพานักลงทุนไปทำความเข้าใจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ทั้ง 3 ประเภทข้างต้น เพื่อให้นักลงทุนได้เห็นถึงความแตกต่างที่สำคัญ และเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้มีความหลากหลายในสภาวะที่เศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูง
#ProfessionalREITManager #ProspectREITManagement #การลงทุนที่คุณวางใจ #EveryStepwithTrust #PROSPECT #PROSPECTREIT
📌 ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่..
📞 Tel:02 697 3788
📱 Line OA: @ProspectRM คลิก https://lin.ee/FzhyMzM
โฆษณา