อสังหาริมทรัพย์
  • 765
    โพสต์
  • 3
    คำถาม
  • 429
    สมาชิก
"อสังหาริมทรัพย์" ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เช่น อาคาร บ้านเรือน สำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม ไม้ยืนต้น รวมถึงสิ่งอื่นใดที่อยู่ติดกับที่ดินซึ่งเคลื่อนที่ไม่ได้