พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565 ระบุว่า การพิจารณาให้ความเห็นชอบการคัดเลือกข้าราชการตำรวจ เพื่อดำเนินการแต่งตั้งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) ตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอ
โดยมาตรา 77 ระบุว่า การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง ให้แต่งตั้งตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ (1) ตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ จะได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งจากข้าราชการตำรวจยศพลตำรวจเอก ซึ่งดำรงตำแหน่ง จเรตำรวจแห่งชาติ หรือรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
มาตรา 78 การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่ง ตามมาตรา 77 (1) ให้นายกรัฐมนตรี คัดเลือกรายชื่อข้าราชการตำรวจผู้มีคุณสมบัติตามมาตรา 77 (1) โดยคำนึงถึงอาวุโสและความรู้ความสามารถประกอบกัน โดยเฉพาะประสบการณ์ในงานสืบสวนสอบสวนหรืองานป้องกันปราบปราม เสนอ ก.ตร. เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน แล้วให้นายกรัฐมนตรีนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
สำหรับแคนดิเดต ผบ.ตร. คนที่ 14ที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) จะต้องเป็นผู้เสนอให้ที่ประชุม ก.ตร. พิจารณาและคัดเลือกให้ช่วงบ่ายวันนี้ (27ก.ย. 66) มีทั้งหมด 4 คน
- ลำดับอาวุโสจะได้รับคะแนนจาก ก.ตร. ซึ่งมีคะแนนเต็ม 50% ใครลำดับอาวุโสสูงกว่าจะได้คะแนนในส่วนนี้มากกว่า
- คะแนนความรู้ความสามารถ อีก 50% โดยเฉพาะประสบการณ์ในงานสืบสวนสอบสวนหรืองานป้องกันปราบปราม จะได้รับคะแนนมากกว่าด้านอื่น
#สำนักข่าวทูเดย์
#MakeTomorrowTODAY
2 ถูกใจ
1 แชร์
946 รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา