[ประวัติโดยสังเขป]
พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ สุขวิมล มีชื่อเล่นว่า ต่อ เกิดวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2507 ปัจจุบันอายุ 59 ปี จบมัธยมศึกษาจากโรงเรียนโยธินบูรณะ ปริญญาตรีรัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สิงห์แดงรุ่น 38 ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณทิต จากมหาวิทยาลัยศรีปทุม
ก่อนเข้ารับราชการตำรวจ เมื่อปี พ.ศ.2540 พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ เคยเป็นพนักงานบริษัทน้ำมันคาลเท็กซ์ ก่อนตัดสินใจลาออกเดินหน้าตามความฝันอยากเป็นตำรวจ ด้วยการเข้าหลักสูตรการฝึกอบรมผู้มีวุฒิ ทางด้านนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (กอต.) รุ่นที่ 4
ปี พ.ศ.2561 เป็น ‘ผู้บังคับการ’ คนแรกของหน่วยงานใหม่ ‘กองบังคับการถวายความปลอดภัยและปฏิบัติการพิเศษ’
จากนั้นขยับขึ้นเป็น รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (รองผบช.ก.) เป็นผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (ผบช.ก.) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผู้ช่วยผบ.ตร.) และรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รองผบ.ตร.) รับผิดชอบงานป้องกันปราบปราม
พล.ต.อ.ต่อศักดิ์ จะเกษียณอายุราชการ ในปี พ.ศ. 2567 และเป็นแคนดิเดต ผบ.ตร. คนที่ 14 ที่มีอาวุโสอันดับ 4
#สำนักข่าวทูเดย์
#MakeTomorrowTODAY
2 ถูกใจ
1K รับชม
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
  • 2
    โฆษณา