โพลชี้คนอเมริกันส่วนใหญ่ไม่ยอมฉีดวัคซีน

จากการสำรวจพบว่า คนส่วนใหญ่ 52% ไม่ต้องการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นอีก โดยเฉพาะรอบนี้ต้องจ่ายเงินค่าวัคซีน และค่าฉีดเอง ในขณะที่อีก 46% ยังจะฉีดวัคซีนแม้ต้องเสียเงินเอง
ในจำนวนผู้ที่เห็นด้วยกับการฉีดเข็มกระตุ้น เป็นพวกเชียร์ เดโมแครต 69% ในขณะเป็นพวกที่เชียร์ รีพับปริกัน เพียง 25%
กลุ่มอิสระจำนวน 45% ตอบแบบสำรวจว่า จะไม่ไปฉีดเด็ดขาด
  • 1
โฆษณา