Alibaba Cloud เปิดตัวเว็บแอปพลิเคชันด้านความยั่งยืน รณรงค์กิจกรรมไลฟ์สไตล์ลดคาร์บอนสำหรับนักกีฬา สื่อ และเจ้าหน้าที่ของ Hangzhou Asian Games
การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ ณ หางโจว ประเทศจีน ตั้งเป้าพันธกิจสีเขียว Alibaba Cloud จึงได้เปิดตัวเว็บแอปพลิเคชันด้านไลฟ์สไตล์ที่เน้นความยั่งยืน โดยให้ผู้เข้าร่วมเอเชียนเกมส์ปรับการกระทำต่าง ๆ ให้อยู่ในแนวทางคาร์บอนต่ำ และลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ผ่านการมีส่วนร่วมทางดิจิทัล
เว็บแอปพลิเคชันรูปแบบ Interactive จะให้คะแนนคาร์บอนแก่นักกีฬา ผู้สื่อข่าว และเจ้าหน้าที่ของเอเชียนเกมส์ที่เลือกใช้ไลฟ์สไตล์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ใช้การขนส่งสาธารณะ รีไซเคิลของเสีย และลดขยะอาหาร
วิธีการคือ ให้ผู้เข้าร่วมสแกน QR Code เพื่อบันทึกกิจกรรมคาร์บอนต่ำของตนในเว็บแอปพลิเคชันนี้ ซึ่งสามารถบันทึกได้ตั้งแต่การเลือกที่จะไม่ใช้ถุงพลาสติกที่ซูเปอร์มาร์เก็ต ไปจนถึงการถ่ายภาพจานอาหารที่ไม่มีเศษอาหารหลงเหลืออยู่ เพื่อแสดงถึงความพยายามในการลดขยะอาหาร
สำหรับคะแนนที่สะสมได้ก็สามารถนำไปแลกรับเข็มกลัดธีมเอเชียนเกมส์รุ่นลิมิเต็ดเอดิชัน และผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำต่าง ๆ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา