วัดไทร

วัดไทร วัดเก่าแก่ใจกลางเมืองสุราษฎร์ธานี

ตามข้อมูลประวัติศาสตร์ที่เขียนกันมา บอกเล่าว่าวัดนี้ก่อสร้างขึ้นสมัยอาณาจักรศรีวิชัย ระหว่างพ.ศ. 1300
ถึง พ.ศ. 1800
.
.
สมัยเด็กๆ จำได้ว่าเคยแอบหนีไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆในวัด
ตอนนั้นจำได้ว่า...วัดเป็นที่รกร้างว่างเปล่ามีต้นไม้ใหญ่มากมายหลากหลายชนิดโดยเฉพาะ "ต้นไทร"
กุฏิทรงไทย
จึงน่าจะเป็นที่มาของชื่อวัด ปัจจุบันสภาพภายในวัดมีกุฎิทรงไทยเพียงไม่กี่หลัง อุโบสถหลังเก่าชำรุดแต่ก็ยังพอเห็นร่องรอยของลวดลายของช่างฝืมือสมัยโบราณ เช่น หน้าบันและฝาผนัง
-
ศาลาการเปรียญไม้ 2 ชั้น
.จุดเด่นของวัดคือ ศาลาการเปรียญ ทีมีอายุกว่า 100 ปี
เป็นไม้ 2 ชั้น สร้างเมื่อปี พ.ศ.2475 ขนสดกว้าง 12 เมตร ยาว 28 เมตร สูง 18 เมตร ใช้ไม้เนื้อแข็งทั้งหลัง
และสมัยสงครามโลกครั้งที2 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2484 ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกที่สุราษฏร์ธานีได้เอาศาลาการเปรียญวัดไทรแห่งนี้เป็นฐานบัญชาการรบในครั้งนั้น
ศาลาการเปรียญไม้ 2 ชั้นนี้ ประชาชนในสุราษฎร์ร่วมกับวัดไทรอนุรักษ์อาคารไม้เก่าแก่นี้ เพื่อให้คนรุ่นหลังได้
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ โดยบรรยากาศภายในอาคารการเปรียญของวัดไทรหลังนี้มีลักษณะเป็น 2 ชั้น
หน้ากว้าง 12 เมตร ยาว 28 เมตร สูง 18 เมตร สร้างด้วย
ไม้เคี่ยม และไม้หลุมพอทั้งหลัง
1
ภายในศาลาการเปรียญ
เดิมเคยใช้เป็นศาลาการเปรียญ และเป็นที่ตั้งโรงเรียนธรรมรัตนศึกษา พ.ศ. 2476 เพื่อให้พระเณรได้ศึกษาหาความรู้ ภายในมีพระพุทธ เญยยอยฎิมา ประดิษฐาน
ให้ประชาชนกราบไหว้
ซึ่งภายในมีทั้งระฆังทองเหลืองสมัยรัชกาลที่ 3 ตำรายาโบราณ อุปกรณ์ของใช้ทางศาสนา ตู้พระไตรปิฎก และคัมภีร์เก่า
ระฆังทองเหลือง สมัยรัชกาลที่3
ตำรายาโบราณ อุปกรณ์ของใช้ทางศาสนา ตู้พระไตรปิฎก และคัมภีร์เก่า
ตู้พระไตรปิฎก
“ตลาดประชารัฐวัดไทร
รอบกำแพงวัดบริเวณถนนตีเหล็กในช่วงเย็นของทุกวัน
จะมีพ่อค้าแม่ค้ามาตั้งร้านขายอาหารกันมากมาย เรียกกันติดปากว่า “ตลาดศาลเจ้า บ้านดอน”
มาสุราษฏ์ฯ ก็แวะมาเที่ยววัดไทรและเดินในตลาดกันหาของกินกันนะคะ
#เที่ยวละไมไปด้วยกัน
โฆษณา