อะไรคือ พื้นฐานที่ต่ำที่สุด ของ ศาสนาพุทธ ?
คำถามนี้ถูกลบ
มีอยู่ๆ สิ่งที่หากไม่มีสิ่งนี้แล้วจะเรียนศาสนาพุทธไม่ได้เลย "ความสามารถเข้าใจความหมายในการสื่อสารของคนทั่วๆ ไปนั่นเอง" (พูดง่ายๆ ก็คือ "ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่อง") หรือจะเรียกว่า "ความเป็นคน" ก็ได้ หมายความว่า คนที่จะเรียนศาสนาพุทธได้ ก็ต้องเรียนการภาษาคนมาก่อนน่ะ (แน่นอนว่าเหตุผลก็มีอยู่ในนี้ ภาษาคนน่ะ) และถ้าฟังภาษาคนรู้เรื่องแล้ว ต่อให้เป็นต้นไม้ ก็เรียนรู้ศาสนาพุทธได้ แต่นี่ก็เฉพาะส่วนที่ "เรียนตาม" น่ะนะ
แต่ถ้าคนที่เรียนเอง (แบบว่าตรัสรู้เอง) อืม... ใช่ก็ต้องรู้จักเหตุผลนั่นละ แล้วก็คงมี การรู้จักผัสสะ หรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองน่ะ
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา