สิ่งที่อัลลอฮฺจะตอบแทนให้แก่บ่าวที่ดีๆนั้นมากมายดีงามมัน จนไม่สามารถนึกคิดได้เลย

โฆษณา