30 ก.ย. 2023 เวลา 17:00 • ปรัชญา

ระบายอารมณ์ ผ่านตัวอักษร เรียบเรียงออกมาเป็นกลอน😊

โฆษณา