2 ต.ค. 2023 เวลา 05:36 • ประวัติศาสตร์

• ทำไมคำว่า ‘Barbarian’ แปลว่าคนป่าเถื่อน?

เคยสงสัยไหมว่า ทำไมในภาษาอังกฤษคำว่า ‘Barbarian’ ถึงมีความหมายว่า คนป่าเถื่อน คนไร้อารยธรรมหรือพวกอนารยชน?
2
ที่มาของคำว่า Barbarian มาจากคำในภาษากรีกโบราณคือคำว่า บาบาโรส (Barbaros : βάρβαρος) ซึ่งคำ ๆ นี้ เป็นคำที่ชาวกรีกโบราณ ใช้เรียกกลุ่มคนที่ไม่ใช่ชาวกรีกหรือกลุ่มคนไม่ได้ใช้ภาษากรีกในการสื่อสาร โดยเป็นการหยอกล้อและเชิงเหยียดว่า กลุ่มคนเหล่านี้พูดไม่เป็นภาษา และชอบทำเสียง "บา...บา..." (bar...bar...) เวลาที่พูดคุยหรือสื่อสารกัน
2
ต่อมาชาวโรมัน ก็ได้นำคำนี้มาปรับใช้เป็นคำว่า บาบารุส (Barbarus) ซึ่งเป็นคำที่ชาวโรมันใช้เรียกกลุ่มคนที่ไม่ใช่ชาวกรีกหรือชาวโรมัน และยังใช้เรียกกลุ่มชนป่าเถื่อน (หรือที่โรมันเรียกว่า พวกอนารยชน) ที่มักจะรุกรานอาณาเขตของจักรวรรดิโรมันอยู่เสมอ
2
ส่วนคำว่า Barbarian ในภาษาอังกฤษ ปรากฏขึ้นครั้งแรกในช่วงกลางศตวรรษที่ 16 โดยเกิดจากการผสมคำ ระหว่างคำว่า Barbarien ในภาษาฝรั่งเศสโบราณ (Old French) กับคำว่า Barbarous ในภาษาอังกฤษโบราณ (Old English) นั่นเอง
2
*** References
#HistofunDeluxe
โฆษณา