2 ต.ค. 2023 เวลา 05:13 • หุ้น & เศรษฐกิจ

ธนาคารไทยพาณิชย์ ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้

มีผลวันที่ 3 ตุลาคม 2566
> เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล และเงินฝากประเภทไม่มีสมุด รวมถึงเงินฝากประจำ
โดยปรับเพิ่มขึ้น 0.10% - 0.30% ต่อปี
> ปรับอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดี (Minimum Retail Rate) จากปัจจุบันอยู่ที่ 7.05% เป็น 7.30% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี (Minimum Loan Rate) จากปัจจุบันอยู่ที่ 6.80% เป็น 7.05% ต่อปี
และอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินบัญชี (Minimum Overdraft Rate) จากปัจจุบันอยู่ที่ 7.325% เป็น 7.575% ต่อปี
โฆษณา