วันนี้ สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย (The Association of Thai ICT Industry หรือ ATCI) ได้ประกาศรางวัลเทคโนโลยีดิจิทัลดีเด่นในโครงการ Thailand ICT Awards (TICTA) ซึ่งจัดมาเป็นครั้งที่ 19 แล้วสำหรับปี 2023 ซึ่งผลงานต่าง ๆ เหล่านี้จะเป็นตัวแทนไปแข่งขันในระดับเอเชียแปซิฟิกที่งาน Asia Pacific ICT Alliance Awards (APICTA) ต่อไป
โดยปีนี้ TICTA2023 ภายใต้แนวคิด “Empowering Lives through Innovative Technology” ได้มีผลงานส่งแข่งขันเข้ามาจำนวนมากถึง 201 ผลงาน และหลังจากคัดเลือแล้ว มีรางวัลชนะเลิศจำนวน 12 รางวัลและรองชนะเลิศอีก 14 รางวัล ที่พร้อมโชว์ให้เห็นศักยภาพของผลงานเทคโนโลยีดิจิทัลไทย เป็นตัวแทนแข่งขันในระดับเอเชียแปซิฟิกในงาน APICTA ต่อไป
แสดงความคิดเห็นของคุณ...
    โฆษณา