หากเป็นชาวพุทธ​ ใช้สวดมนต์ดังๆ​ ให้ตนเองฟัง​ เพื่อใช้อักขระธรรมรักษา​ มี5บท​ เช่นพาหุง​, อิติปิโส​ เป็นต้น
โฆษณา