ประเทศไทย

ปรมาจารย์เทียนหยาน

ปรมาจารย์จางกวงปี้(กงฉัง) มีฉายานามว่า เทียนหยานแต่เดิมเป็นศิษย์ของอาจารย์เกิ่งเต้าจั่งผู้เป็นศิษย์ของปรมาจารย์ลู่จงอี(จินกง)สายตรง ต่อมาอาจารย์เกิ่งเสียชีวิต จึงได้ติดตามอาจารย์ของอาจารย์จนปรมาจารย์แต่งตั้งให้เป็นเต้าจั่งแทนตำแหน่งอาจารย์ของตน เรียกได้ว่าปรมาจารย์เทียนหยานเป็นศิษย์ก้นกุฏิของปรมาจารย์ลู่จงอี(อัครสาวก) ต่อมาเมื่อปรมาจารย์ลู่เสียชีวิตปรมาจารย์เทียนหยานได้ขึ้นเป็นปรมาจารย์จากคำสั่งปรมาจารย์ลู่ขณะมีชีวิต และความเห็นชอบมรดกทายาทจากปรมาจารย์ลู่ลงเจีย(น้องสาวปรมาจารย์ลู่จงอี) ในที่สุด
โฆษณา