ใกล้เคียงเหมือนตาบอดคลำช้างเลย
คลำที่หางก็เลยจินตนาการว่าช้าง
ตัวยาวๆเนาะ สัมผัสรับรู้ทำให้ใจ
มองเห็นเป็นรูป สัมผัสด้วยตากับ
สัมผัสด้วยใจ ขนาดตามองเห็นยัง
เชื่อไม่ได้อย่างที่คิดเลยมนุุษย์
  • 2
โฆษณา