ประเทศไทย

การสืบสานสมาธิปฏิบัติตามแบบพระปรมาจารย์ตั๊กม๊อมหาครูบา

แน่นอนว่ารูปแบบของการปฏิบัติสมาธินั้น หลายสำนักก็มักจะอ้างว่าการปฏิบัติสมาธิของตนเป็นการปฏิบัติสมาธิที่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่จำเป็นแต่ในความเป็นจริงแล้ว หากเข้าใจในเป้าหมายของสมาธิสิ่งนี้ไม่ใช่เป็นเป้าหมายเพื่อนำไปสู่สิ่งอย่างอื่น แต่เป็นการควบคุมสภาพความเป็นจริงในชีวิตของตนเองให้ได้ หมายความว่าทุกครั้งที่มีการปฏิบัติสมาธินั้นเป็นการเข้าถึงขีดจำกัดบางประการในชีวิตของตนเองให้ได้และเห็นว่าศักยภาพภายในตนเองนั้นเป็นไปในลักษณะเช่นใด เหมือนดั่งที่พระปรมาจารย์ตั๊กม้อมหาครูบาได้ถ่ายทอดให้แก่ศิษย์
โฆษณา