9 ต.ค. 2023 เวลา 03:47 • ความคิดเห็น
จริงสิคะ เพียงแต่เรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นอจินไตย มนุษย์ส่วนใหญ่ไม่สามารถรู้-เห็นได้
พระสมณโคดมจึงสอนไว้ว่าไม่ควรคิด ด้วยไม่มีคำตอบชัดเจน อยู่ที่ภูมิจิตภูธรรมของแต่ละคน
จึงทำให้จิตฟุ้งซ่าน เสียเวลาพากเพียรเรียนรู้กาย-ใจ ด้วยจิตตั้งมั่นและเป็นกลาง จนเห็นความเป็นจริง
โฆษณา