9 ต.ค. 2023 เวลา 07:12 • ปรัชญา
ไม่เห็นเกี่ยวกับศานาตรงไหน ชีวิตจะดีหรือไม่มันอยู่ที่ทัศนคติ การวางแผน และการพัฒนาตนเอง จะพระหรือบาทหลวงที่ไหนก็ไม่สามารถบังคับให้ใครลุกขึ้นมาทำชีวิตให้ดีขึ้นได้ ถ้าคนๆนั้นไม่มีใจจะทำ
โฆษณา