ธนาคารจะปลูกต้นไม้เมื่อลูกค้าเปิดบัญชี

ธนาคาร Dubai Islamic Bank (DIB) เปิดตัวโครงการ One Tree for Everyone โดยจะปลูกต้นไม้ 1 ต้นเมื่อมีลูกค้ามาเปิดบัญชี โดยธนาคารจะร่วมกับ 2 องค์กรภาคเอกชนเพื่อปลูกต้นไม้ทั้งไม้บกและไม้ชายเลน และลูกค้าจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับต้นไม้ที่ปลูกด้วย
เครดิตภาพ : https://www.linkedin.com/posts/khaleejtimes
โฆษณา