Futures of Space Movement in 2060: Signals of Change [2]: สัญญาณการเปลี่ยนแปลง [2]

สัญญาณการเปลี่ยนแปลงคือเหตุการณ์หรือแนวโน้มที่เริ่มก่อตัวขึ้นแล้วและคาดว่าจะเป็นตัวแปรสำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เราได้วิเคราะห์สัญญาณการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการสำรวจอวกาศไว้ทั้งหมด 21 ข้อ ซึ่งหลังจากที่เราได้เห็นสัญญาณการเปลี่ยนแปลงลำดับที่ 1-7 ไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้ว ในสัปดาห์นี้เราจะมาดูเรื่อง สัญญาณการเปลี่ยนแปลงลำดับที่ 8-14 กัน
8. การสื่อสารผ่านดาวเทียม
การสื่อสารผ่านดาวเทียมเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่ทำให้คนสามารถสื่อสารและรับส่งข้อมูลจากอวกาศได้ Sat Cons Internet, Starlink, OneWeb, และ Globalstar คือตัวอย่างระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมที่ถูกนำไปใช้ ระบบเหล่านี้จะปล่อยสัญญาณอินเตอร์เน็ตในพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้กับคนทั่วโลก และกระจายข้อมูลเสียงและดาต้าในพื้นที่ชนบทและห่างไกลชุมชน
ระบบเครือข่ายดาวเทียมนำทางที่โคจรรอบโลก หรือ Global navigation satellite systems – GNSS ซึ่งให้บริการระบุตำแหน่งหรือค่าพิกัดบนพื้นผิวโลก ถูกนำไปใช้ในการคมนาคม การสำรวจพื้นที่ และกิจกรรมทางทหาร ช่วยให้การสื่อสารทั้งบนโลกและในอวกาศมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
9.การใช้สถานีอวกาศเพื่อการพาณิชย์
สถานีอวกาศเพื่อการพาณิชย์ เช่นสถานีอวกาศนานาชาติหรือ ISS และสถานีอวกาศแอกเซียม กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ บริษัทอย่างเช่น ISS National Lab, Nanorack, ICE Cube และ Bartolomeo ก็มีบริการประกอบและบริหารจัดการสัมภาระสำหรับภารกิจในอวกาศ (payload) แบบครบวงจรให้กับทาง ISS
การใช้สถานีอวกาศในเชิงพาณิชย์จะยังคงดำเนินต่อไป นำไปสู่การพัฒนาเทคโนโลยีและบริการใหม่ๆที่จะช่วยให้สามารถใช้สถานีอวกาศเหล่านี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากขึ้น
10. การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ในสภาพแวดล้อมที่มีแรงโน้มถ่วงต่ำ
การทำการทดลองในอวกาศหรือการบินเป็นเส้นโค้งตามทฤษฏีพาราโบลา (parabolic flights) เพื่อจำลองสภาวะที่มีแรงโน้มถ่วงต่ำสามารถช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของวัตถุ สิ่งมีชีวิต และกระบวนการทางฟิสิกส์ในแบบที่ไม่สามารถทำบนโลกได้
อาทิเช่น สภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำส่งผลต่อพฤติกรรมของเซลล์อย่างไร เพื่อให้เราเข้าใจการพัฒนาของโรคอย่างเช่น มะเร็ง หรือพืชพรรณต่างๆปรับตัวเข้ากับสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำอย่างไร เพื่อให้เราสามารถพัฒนาเทคโนโลยีทางเกษตรกรรมที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได้
11. เมื่ออวกาศคือตัวกระตุ้นเศรษฐกิจ
อวกาศมีศักยภาพในการกระตุ้นเศรษฐกิจ จากการสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆและตลาดใหม่ๆให้กับบริการที่เกี่ยวข้องกับดาวเทียม ซึ่งนำไปสู่โอกาสทางอาชีพใหม่ๆ อนาคตของอวกาศในฐานะเครื่องกระตุ้นเศรษฐกิจขึ้นอยู่กับการพัฒนาเทคโนโลยีและบริการที่ล้ำหน้าที่จะช่วยให้เกิดความก้าวหน้าในเชิงเทคนิคพร้อมกับสร้างตลาดและอาชีพใหม่ๆไปด้วย
12.การสร้างอาณานิคมบนดวงจันทร์และดาวอังคาร
การสร้างอาณานิคมบนดวงจันทร์และดาวอังคารต้องอาศัยการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบที่ทำให้เราสามารถดึงทรัพยากรจากดวงดาวเหล่านี้มาใช้ได้ โครงการอาร์เทมิสที่นำโดยนาซ่าคือโครงการที่มุ่งเน้นพัฒนาเทคโนโลยีในการเก็บเกี่ยว สกัด และใช้ทรัพยากรจากดวงจันทร์และดาวอื่นๆ ผ่านระบบการใช้ทรัพยากรที่หาได้จากในอวกาศ หรือ in situ resource utilization (ISRU) ความสามารถในการดึงทรัพยากรจากดาวต่างๆนั้นจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการสร้างอาณานิคมของมนุษย์ในระยะยาว
13.การเข้าถึงอวกาศอย่างกว้างขวาง
การเข้าถึงอวกาศอย่างกว้างขวาง คือการเปิดกว้างให้คนและองค์กรทั่วไปสามารถเข้าถึงการสำรวจและใช้ประโยชน์จากอวกาศได้โดยไม่จำกัดแค่ตัวแทนจากบางชาติหรือบางบริษัทเท่านั้น ซึ่งจะช่วยให้เรามีชุมชนด้านอวกาศที่เต็มไปด้วยความหลากหลายและนวัตกรรมใหม่ๆ การจะเปิดให้อวกาศสามารถเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางนั้นจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนนโยบายและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อจะทำให้อวกาศสามารถเข้าถึงได้และจับต้องได้มากขึ้นสำหรับผู้เล่นหน้าใหม่จากหลายๆ กลุ่ม
14. โครงการนำตัวอย่างจากอวกาศกลับสู่โลก
โครงการนำตัวอย่างจากอวกาศกลับสู่โลก เช่นโครงการ Hayabusa 2 และโครงการนำตัวอย่างจากดาวอังคารกลับสู่โลก มีประโยชน์ต่อการสำรวจอวกาศอย่างมาก โดยทำให้เรามีโอกาสวิจัยและศึกษาตัวอย่างเหล่านี้โดยละเอียด เพื่อเข้าใจตัวอย่างเหล่านี้ในเชิงลึก และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจของเราที่มีต่อระบบสุริยจักรวาล
ยิ่งไปกว่านั้น ความสำเร็จของภารกิจเหล่านี้อาจปูทางไปสู่การใช้ทรัพยากรจากอวกาศในเชิงพาณิชย์ เปิดโอกาสทางเศรษฐกิจ และลดค่าใช้จ่ายของภารกิจทางอวกาศเนื่องจากไม่จำเป็นต้องขนส่งทรัพยากรขึ้นจากโลกอีกต่อไป
ติดตามสัญญาณการเปลี่ยนแปลงตอนต่อไปได้ในสัปดาห์หน้า
อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรวจอวกาศได้ที่: https://www.futuretaleslab.com/research/futureofspacemovement2060
อยากรู้จักเรามากขึ้น คลิก www.futuretaleslab.com และ
#FutureTalesLAB #Spaceth #FuturePossible #FutureofSpace #SpaceExploration #WellBeing #MQDC
โฆษณา