ไต้หวัน

อิสระในชีวิต

เมื่อวันเวลาผ่านพ้นไปผู้คนทั้งหลายเริ่มพิจารณาว่าชีวิตที่เหลืออยู่จะกระทำสิ่งใด แน่นอนว่าผู้คนทั้งหลายขลุกอยู่กับการสร้างตัวตน เพื่อให้ผู้อื่นหรือสิ่งอื่นเกิดการยอมรับว่าสิ่งที่ตนเองเป็นอยู่นั้น ตนเองมีอะไรดี ในเมื่อวันเวลาผ่านพ้นไปแล้วจะเห็นว่า สิ่งที่พยายามวิ่งเต้นอยู่ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ตนเองนั้นสูญเสียเวลาไปเปล่าประโยชน์ ดังนั้นการกลับมาพิจารณาตนเองการให้โอกาสตนเองจึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด และไม่ใช่สิ่งที่ทำให้ผู้อื่นยอมรับตนเอง แต่เป็นสิ่งที่ทำให้ตนเองนั้นยอมรับตนเอง
โฆษณา