13 ต.ค. 2023 เวลา 12:47 • ข่าวรอบโลก

สิ่งที่น่าสนใจของฉนวนกาซ่า

- อัตราการเกิดอยู่ที่ 3.9 คนต่อผู้หญิง 1 คน ทำให้ประชากรส่วนใหญ่เป็นเด็ก
- ประชาชนส่วนใหญ่ถูกถือว่าเป็นผู้ลี้ภัย และต้องพึ่งพาความช่วยเหลือจากนานาชาติสำหรับปัจจัยพื้นฐานต่างๆ
- มีประชากร 2 ล้านคน บนพื้นที่ 365 ตารางกิโลเมตร เล็กกว่าจังหวัดสมุทรสงครามจังหวัดที่เล็กที่สุดของไทย
- คนว่างงานเกือบครึ่ง คน 70% อยู่ใต้เส้นความยากจน
- คน 98% นับถือศาสนาอิสลาม
1
- ตั้งแต่ Hamas เข้ามาปกครองพื้นที่ในปี 2007 ก็พยายามเข้มงวดกับการแต่งกายมากขึ้น และใช้ความรุนแรงในการปกครอง และโจมตีอิสราเอล จนอิสราเอลต้องเพิ่มการรักษาความปลอดภัย และโจมตีกลับเป็นระยะๆ เรื่อยมา รวมถึงการควบคุมการจราจรทั้งทางบก ทางเรือ ทางอากาศ และการนำเข้าส่งออกสินค้า
- มีไฟฟ้าใช้ไม่ถึงครึ่งของความต้องการ (ไม่เหมือนไทยที่มีไฟฟ้าเกินไปครึ่งนึง)
4
อ้างอิง :
โฆษณา