16 ต.ค. 2023 เวลา 07:52 • ความคิดเห็น
จริงครับ
เลี้ยงนกและจะรู้ว่าไม่เคยคิดจะทอดกรอบ
ครอบครองไม๊ก็ไม่ได้กักขังนะเบื่อก็เข้าบ้านไปเอง
ส่วนใหญ่จะออกมาทักทาย เบื่อทาสก็เข้าบ้านไป
มนุษย์ก็เป็นนะกรณีรักแท้อยากรักอยากทุ่มเท
มอบความห่วงใยและไม่ได้หวังสิ่งตอบแทนอาจ
เกิดจากข้อจำกัดที่จำนนแต่ยอมทนเฝ้ารักอย่างมีความสุขคนเดียวก็มีนา
โฆษณา